Volledige gids voor het binden van een deken (2024)

Invoering

Het inbinden van een quilt is de laatste stap bij het voltooien van uw project. Voordat u met het inbindproces begint, is het essentieel dat u de quiltfase heeft uitgevoerd, waarbij u de voor- en achterkant van de deken in elkaar zet, met de vulling ertussen. In dit stappenplan ziet u stap voor stap hoe u een deken kunt binden, of u nu machinaal of met de hand werkt.

Noodzakelijke hulpmiddelen

Zorg ervoor dat u over de volgende hulpmiddelen beschikt voordat u aan de slag gaat:

  • Naaimachine of naald en draad met de hand
  • Quiltliniaal en roterende snijder
  • Bindende stof
  • Naaispeld
  • Ijzer
  • Kleermakersschaar

Voorbereiding

De eerste stap bij het inbinden van een quilt is het voorbereiden van het bindmateriaal. Selecteer een stof die bij uw ontwerp past en knip deze in stroken van 2,5 inch breed. De lengte van de stroken moet gelijk zijn aan de omtrek van de deken, plus een paar centimeter extra voor bewegingsruimte.

Het samenstellen van de stroken

Nadat u de stroken hebt afgesneden, overlapt u ze en naait u ze aan elkaar met een rechte naad op een kwart inch van de rand. Het is belangrijk om het stiksel recht en gelijkmatig te houden voor een strakke, professionele uitstraling.

Vouw de strook

Nadat u de stroken aan elkaar hebt genaaid, vouwt u ze in de lengte doormidden en strijkt u ze om ze op hun plaats te houden. Hierdoor ontstaat een dubbellaagse bindstrip die klaar is om aan de deken te bevestigen.

Toepassing van binding

Begin met het aanbrengen van de inbindstrook op de voorkant van de deken en laat aan het begin ongeveer 10 cm hobbelige strook over. Zet de strook vast met naaispelden en zorg ervoor dat de onafgewerkte randen van de strook op één lijn liggen met de onafgewerkte rand van de deken.

Hoeken in verstek

Wanneer u een hoek van de deken bereikt, bevestigt u een speld in een hoek van 45 graden aan de hoek. Vouw vervolgens de strook omhoog in dezelfde hoek van 45 graden en vouw vervolgens terug zodat de gevouwen rand overeenkomt met de rand van de deken. Ga door met vastzetten.

Het sluiten van de binding

Zodra de strook helemaal rond de deken is gegaan, overlapt u de uiteinden en knipt u het overtollige materiaal af tot ongeveer een kwart inch. Naai de uiteinden aan elkaar langs de eerder gemaakte vouw.

Laatste stiksels

Nu bent u klaar om de bindstrook aan de deken te naaien. Begin in het midden van een van de zijkanten en gebruik de rand van de naaimachinevoet als richtlijn voor een naad van een kwart inch. Het gebruik van een loopvoet verbetert de naainauwkeurigheid.

Interne hoeken

Wanneer je een hoek bereikt, stop dan ongeveer een kwart centimeter van de rand van de deken. Zet de naaivoet en de naald omhoog en draai de deken om zodat de inbindstrook op één lijn ligt met de nieuwe kant. Pak de naad op en begin opnieuw een kwart inch vanaf de nieuwe kant.

Finish

Als u klaar bent met naaien, vouwt u de gevouwen rand van de inbindstrook naar de achterkant van de deken en zet u deze vast met spelden. Begin vervolgens met het naaien met de hand met een onzichtbare steek, waardoor het stiksel verborgen blijft.

De deken wassen

Na voltooiing van de binding is het raadzaam om de quilt te wassen om een ​​"antiek" effect te verkrijgen en de quilt zachter te maken. Zorg ervoor dat u de onderhoudsinstructies voor de gebruikte stoffen opvolgt.

Conclusies

Het inbinden van een quilt is een essentiële stap bij het voltooien van een quiltproject. Door deze stappen zorgvuldig te volgen, krijg je een deken met een professionele en duurzame binding. Experimenteer met verschillende materialen en bindtechnieken om unieke, gepersonaliseerde projecten te creëren.

We hopen dat deze uitgebreide gids u heeft geholpen en u in staat stelt uw quilts met vertrouwen en succes te binden. Goed werk!

Volledige gids voor het binden van een deken (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated:

Views: 5365

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.